Conectare
 

        Ai intrebari?

  •     Suna la numarul:
        021.387.87.00
  •     Trimite un fax:
        021.404.38.89

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre MOTORACTIVE I.F.N. S.A., cu sediul in Bucureşti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Cladirea F, et. 4``, sector 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/1100/1998, cod fiscal RO10180820

Persoanele fizice care intra intr-o relatie contractuala cu Motoractive IFN SA („Persoanele Vizate”) in baza unui contract („Contractul”), fie in calitate de reprezentanti ai persoanelor juridice semnatare, fie in nume propriu, in calitate de garant/fidejusor/avalist, iau cunostinta de prelucrarea datelor personale de catre Motoractive IFN SA, de scopurile acestei prelucrari si de drepturile oferite de lege in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, dupa cum urmeaza:

Datele personale prelucrate: nume, prenume, codul numeric personal (CNP)/numar de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii, cetatenia, adresa de domiciliu, seria si numarul actului de identitate, imaginea, informatiile referitoare la inadvertentele constatate in documentele / declaratiile prezentate Motoractive IFN SA, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor depuse, redactate sau completate, furnizate de partile semnatare ale Contractului, date de contact – telefon, fax, email (in masura in care acestea sunt identice cu ale entitatii juridice reprezentate de Persoanele Vizate ori daca Persoanele Vizate semneaza Contractul in nume propriu).

Scopurile si temeiurile prelucrarii. Destinatarii datelor personale

(i)      pentru incheirerea prezentului Contract, in care Persoanele Vizate sunt parti ori reprezentanti legali/conventionali a partilor;

(ii) pentru indeplinirea de catre Motoractive IFN SA a unor obligatii legale,  astfel:

o    pentru stabilirea identitatii Persoanei Vizate in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Motoractive IFN SA din domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor si combaterii terorismului;

o    transmiterea de informatii legate de operatiunile efectuate catre autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel de informatii, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, instantele de judecata, parchete, executori judecatoresti, notari publici, autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul financiar-bancar etc.;

o    supravegherea video a spatiilor Motoractive IFN SA reprezentand zone de acces, atat din exterior, cat si din interior, zone de lucru cu publicul, trasee de vehiculare si acces in spatiile de depozitare a valorilor.

Prelucrarea datelor personale in scopurile mentionate la punctele (i) si (ii) de mai sus este esentiala pentru realizarea operatiunilor initiate de catre persoana vizata si pentru indeplinirea de catre Motoractive IFN SA a unor obligatii legale, astfel incat, in lipsa furnizarii datelor, Motoractive IFN SA nu va putea da curs solicitarii persoanei vizate si nu va putea incheia prezentul Contract.

(iii) pentru exercitarea de catre Motoractive IFN SA a unui interes legitim, astfel:

o    transmiterea datelor personale catre entitatile care fac parte din grupul Garanti BBVA (toate entitatile afiliate, precum si toti actionarii directi si indirecti ai Motoractive IFN SA), format, la aceasta data din: Garanti Holding B.V. si G Netherlands B.V.(Olanda), Garanti Bilisim Teknolojisi ve Ticaret T.A.S., Turkyie Garanti Bankasi A.S. (Turcia), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(Spania), Ralfi IFN SA, Garanti BBVA, Motoractive Multiservices SRL (Romania), in scopuri administrative interne (in scopul legitim al realizarii supravegherii consolidate la nivel de grup, spre exemplu analiza situatiei financiare a entitatilor din grup, identificarea riscurilor aferente activitatii grupului, etc.).

Transferul datelor personale in strainatate

Motoractive IFN SA transfera datele personale in terte tari (i)in care este asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene ori (ii) in baza unor garantii adecvate (Turcia).

Transferurile in Turcia sunt realizate in baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana, clauze ce prevad garantii adecvate pentru protectia datelor.

Motoractive IFN SA poate fi contactat pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la garantiile oferite pentru protejarea datelor personale in cazul fiecarui transfer de date in strainanate, printr-o solicitare scrisa in acest sens.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Motoractive IFN SA va stoca datele personale pentru o perioada de maxim 10 ani de la incetarea Contractului, avand in vedere: prevederile legislatiei privind cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, prevederile Legii contabilitatii privind pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, necesitatea apararii/conservarii drepturilor Motoractive IFN SA in cadrul unui posibil litigiu avand ca obiect Contractul (luand in considerare durata contractului si termenul de prescritie aplicabil Contractului), prevederile legislatiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizata are posibilitatea exercitarii in cazurile si in conditiile prevazute de lege a urmatoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de catre Motoractive IFN SA:

·         dreptul de acces

·         dreptul de opozitie

·         dreptul la portabilitatea datelor

·         dreptul  de retragere a consimtamantului acordat in vederea prelucrarii datelor

·         dreptul la rectificarea datelor

·         dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Vor putea exista situatii in care Motoractive IFN SA nu va putea da curs solicitarii de stergere a datelor, si anume: (i) in cazurile in care Motoractive IFN SA are obligatia legala de pastrare a datelor personale; (ii) in cazurile in care datele sunt stocate in scopuri de arhivare in interes public sau in scopuri statistice; (iii) in cazurile in care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

·         dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitari catre Motoractive IFN SA, la adresa mentionata in cuprinsul prezentului Contract, furnizand suficiente date care sa permita identificarea solicitantului.

·         dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal - acest drept  poate fi exercitat în cazul în care persoana vizata considera ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal incalca prevederile legale din domeniul protectiei datelor, fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare; plangerea poate fi depusa la  autoritatea de supraveghere din  statul membru al Uniunii Europene in care Persoana Vizata are resedinta obisnuita sau in care se afla locul sau de munca sau în care a avut loc presupusa incalcare. In Romania, plangerea se va depune la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei, sau electronic, la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

 


Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre MOTORACTIVE MULTISERVICES S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Cladirea F, et. 4, sector 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/7307/2007, cod fiscal 21542209

Persoanele fizice care semneaza prezentul contract („Persoanele Vizate”), fie in calitate de reprezentanti ai persoanelor juridice semnatare, fie in nume propriu (in calitate de garant/fidejusor/avalist, etc), declara ca au luat cunostinta de prelucrarea datelor sale personale de catre Motoractive Multiservices SRL, de scopurile acestei prelucrari si de drepturile oferite de lege in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, dupa cum urmeaza:

Datele personale prelucrate: nume, prenume, codul numeric personal (CNP)/numar de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii, cetatenia, adresa de domiciliu, seria si numarul actului de identitate, imaginea, informatiile referitoare la inadvertentele constatate in documentele / declaratiile prezentate Motoractive Multiservices SRL, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor depuse, redactate sau completate, furnizate de partile semnatare ale prezentului Contract.

Scopurile si temeiurile prelucrarii. Destinatarii datelor personale

(i)      pentru incheirerea prezentului Contract, in care Persoanele Vizate sunt parti ori reprezentanti legali/conventionali a partilor;

(ii) pentru indeplinirea de catre Motoractive Multiservices SRL a unor obligatii legale,  astfel:

o    pentru stabilirea identitatii Persoanei Vizate in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Motoractive Multiservices SRL din domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor si combaterii terorismului;

o    transmiterea de informatii legate de operatiunile efectuate catre autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel de informatii, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, instantele de judecata, parchete, executori judecatoresti, notari publici, autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul financiar-bancar etc.;

o    supravegherea video a spatiilor Motoractive Multiservices SRL reprezentand zone de acces, atat din exterior, cat si din interior, zone de lucru cu publicul, trasee de vehiculare si acces in spatiile de depozitare a valorilor.

Prelucrarea datelor personale in scopurile mentionate la punctele (i) si (ii) de mai sus este esentiala pentru realizarea operatiunilor initiate de catre persoana vizata si pentru indeplinirea de catre Motoractive Multiservices SRL a unor obligatii legale, astfel incat, in lipsa furnizarii datelor, Motoractive Multiservices SRL nu va putea da curs solicitarii persoanei vizate si nu va putea incheia prezentul Contract.

(iii) pentru exercitarea de catre Motoractive Multiservices SRL a unui interes legitim, astfel:

o    transmiterea datelor personale catre entitatile care fac parte din grupul Garanti BBVA (toate entitatile afiliate, precum si toti actionarii directi si indirecti ai Motoractive Multiservices SRL), format, la aceasta data din: Garanti Holding B.V. si G Netherlands B.V.(Olanda), Garanti Bilisim Teknolojisi ve Ticaret T.A.S., Turkyie Garanti Bankasi A.S. (Turcia), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(Spania), Ralfi IFN SA, GARANTI BBVA, Motoractive IFN SA, in scopuri administrative interne (in scopul legitim al realizarii supravegherii consolidate la nivel de grup, spre exemplu analiza situatiei financiare a entitatilor din grup, identificarea riscurilor aferente activitatii grupului, etc.).

Transferul datelor personale in strainatate

Motoractive Multiservices SRL transfera datele personale in terte tari (i)in care este asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene ori (ii) in baza unor garantii adecvate (Turcia).

Transferurile in Turcia sunt realizate in baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana, clauze ce prevad garantii adecvate pentru protectia datelor.

Motoractive Multiservices SRL poate fi contactat pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la garantiile oferite pentru protejarea datelor personale in cazul fiecarui transfer de date in strainanate, printr-o solicitare scrisa in acest sens.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Motoractive Multiservices SRL va stoca datele personale pentru o perioada de maxim .... de la incetarea Contractului, avand in vedere: prevederile legislatiei privind cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, prevederile Legii contabilitatii privind pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, necesitatea apararii/conservarii drepturilor Motoractive Multiservices SRL in cadrul unui posibil litigiu avand ca obiect Contractul (luand in considerare durata contractului si termenul de prescritie aplicabil Contractului), prevederile legislatiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizata are posibilitatea exercitarii in cazurile si in conditiile prevazute de lege a urmatoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de catre Motoractive Multiservices SRL:

·         dreptul de acces

·         dreptul de opozitie

·         dreptul la portabilitatea datelor

·         dreptul  de retragere a consimtamantului acordat in vederea prelucrarii datelor

·         dreptul la rectificarea datelor

·         dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Vor putea exista situatii in care Motoractive Multiservices SRL nu va putea da curs solicitarii de stergere a datelor, si anume: (i) in cazurile in care Motoractive Multiservices SRL are obligatia legala de pastrare a datelor personale; (ii) in cazurile in care datele sunt stocate in scopuri de arhivare in interes public sau in scopuri statistice; (iii) in cazurile in care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

·         dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor
Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitari catre Motoractive Multiservices SRL, la adresa mentionata in cuprinsul prezentului Contrtact, furnizand suficiente date care sa permita identificarea solicitantului.

·         dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal - acest drept  poate fi exercitat în cazul în care persoana vizata considera ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal incalca prevederile legale din domeniul protectiei datelor, fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare; plangerea poate fi depusa la  autoritatea de supraveghere din  statul membru al Uniunii Europene in care Persoana Vizata are resedinta obisnuita sau in care se afla locul sau de munca sau în care a avut loc presupusa incalcare. In Romania, plangerea se va depune la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei, sau electronic, la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro

Termeni si Conditii    Securitatea Informatiei    Garanti BBVA

Garanti BBVA Leasing este marca sub care functioneaza Motoractive IFN SA.
MOTORACTIVE IFN S.A. nu isi asuma nici o responsabilitate in situatia in care clientii sai faciliteaza, cu intentie sau din culpa, accesul unor terti la informatii ce ar putea permite acestora accesarea si/sau utilizarea prezentului portal.
© 2011 Softelligence - powered by OMNi e-Business 2.0